Reka Bentuk Teknologi – LED Mata Serigala

MODUL PENGGUNAAN micro:bit DALAM BILIK DARJAH
Direka khas untuk kandungan DSKP RST Darjah 5 dan 6.

#mydigitalmaker